Co dają akcje?

Inwestowanie na giełdzie opiera się na analizie rynku oraz spółek, które na nim sprzedają swoje akcje. Tak naprawdę większość spółek poprzez sprzedaż swoich inwestycji stara się w ten sposób pozyskać pieniądze na dalsze inwestycje, poprzez sprzedaż swoich akcji, które stanowią źródło do posiadania przez inwestorów jakby części tej firmy. Inwestorzy udzielają wkładu własnego poprzez zakup akcji. Firma w okresie rozliczeniowym wypłaca części udziałowców dywidendę, czyli należność w zyskach. Zatem posiadając akcje dobrze prosperujących spółek można liczyć na stałe dochody oraz zyskać w późniejszym terminie na ich sprzedaży. Każdy gracz na giełdzie, który zdobędzie określoną liczbę akcji danej spółki może także uczestniczyć w zgromadzeniach firmy i decydować o jej dalszych inwestycjach. Tak naprawdę akcje niekiedy dają możliwość pozyskania wkładu w firmę i bycia jej współwłaścicielem. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju akcji i uprawnień, jakie dają swojemu nabywcy. Ponad to kupując ich odpowiednią ilość można przejąć firmę. Jest to znane wtedy, gdy firma zaczyna upadać i w ten sposób chce rozpocząć sprzedaż swoich aktywów. Rynek akcji jest dość bogaty i szeroki, daje wiele możliwości, choć tak naprawdę większość udziałowców i graczy giełdowych skupia się wokół zakupu akcji z perspektywą ich późniejszego zbycia i pozyskania środków na dalsze inwestycje.

Both comments and pings are currently closed.