Archive for the ‘inwestowanie’ Category

Pieniądze na lokacie lub w funduszach inwestycyjnych

Wielu ludzi zastanawia się nad tym, aby rozpocząć inwestycje. Coraz częściej się słyszy na temat faktu, że pieniądze nie powinny leżeć w przysłowiowej skarpecie. Niestety większość obawia się ryzyka i woli wybrać bezpieczne rozwiązania, jak lokata, czy konto oszczędnościowe. Oczywiście jest to dobre rozwiązanie, gdyż pieniądze zaczynają zyskiwać i nie tracą na wartości. Tak naprawdę lokata pozwala na to, aby inflacja nie nadszarpnęła wartości gotówki, którą się posiada. Jednak ma to swoje wady, gdyż pieniądz zostaje zamrożony na pewien czas, a sam zysk jest niewielki. Pozostają jeszcze fundusze inwestycyjne, które także oferują banki. Tutaj jest spore ryzyko. Tak naprawdę fundusze mogą dobrze zarabiać na akcjach, jednak w okresie hossy. Obecnie bardziej mamy do czynienia przez kryzys z odwrotnym zjawiskiem. No i oczywiście fundusze. Nawet, jeżeli ona sam przynosi zyski, to nie muszą być zyski klienta, który jest zobligowany do opłaty prowizji. Zatem ta forma wiąże się z ryzykiem. Poza tym nie ma się dostępu do pieniędzy, a wszelkie informacje na temat wycofania pieniędzy są realizowane po trzech dniach. Więc kiedy dojdzie do krachu na giełdzie papierów wartościowych, to pieniądze będą pożarte przez niego, gdyż bank odczeka te trzy dni. Zatem można więcej stracić niż zyskać. Lepiej samemu inwestować.

Państwo chce zachęcić obywateli do inwestowania na giełdzie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń spółka akcyjna zadebiutował na giełdzie papierów wartościowych w maju 2010 roku. Wejście spółki na rynek okazało się dobrym posunięciem. Jej akcje już w ciągu jednego dnia zyskały na wartości. Tak naprawdę inwestowanie w akcje Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest dobrym posunięciem, gdyż jest to stabilna spółka, która zapewnia ciągłe notowania oraz zyski. Może nie są one zbyt porażające. Jednak inwestując należy pamiętać o tym, ze każdy gracz ma różne strategie. Ponad to debiutami inwestycyjnymi w 2010 roku było wejście wielkiej liczby spółek należących do Skarbu Państwa. Debiuty te pociągnęły za sobą rzesze obywateli, którzy nie znając się na inwestycji postanowili zakupić ich akcje. Od lat wiadomo, że inwestowanie w firmy państwowe należy do jednej z bezpieczniejszych form. Po tym sukcesie państwo postanowiło także postawić na edukację obywateli i jeszcze większe zachęcenie ich do inwestowania swoich oszczędności na giełdzie papierów wartościowych. W tym celu także Telewizja Polska postanowiła zrealizować program telewizyjny, który ma przekazać niezbędna wiedzę w sposób jasny, rzeczowy oraz przystępny dla przeciętnego odbiorcy. Ludzie poznają możliwości inwestycyjne i przełamią język fachowy znanymi ogólnie zwrotami. Wszystko to ma na celu zachęcenie do inwestowania.

Czas na inwestycje

Inwestycje finansowe zawsze mają w sobie nieodłączny pierwiastek ryzyka i przeznaczone są dla inwestorów, którzy są skłonni je ponosić. Przyjęło się uważać, że poziom ryzyka konkretnej inwestycji jest odwrotnie proporcjonalny do jej intratności wyrażanej zwykle stopą zwrotu. Generalnie na rynku kapitałowym poziom ryzyka jest uzależniony od tego, jakiego jest rodzaju przedmiot inwestycji, a czas to jeden z czynników o decydującym znaczeniu. Aktywa finansowe takie jak akcje i obligacje należą do krótkoterminowych i średnioterminowych, a ryzyko i potencjalny zysk są w ich przypadku zmienne, jednak zawsze mniejsze niż w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe na rynkach walutowych. W tym przypadku obie wartości znacznie rosną, co przyciąga inwestorów spekulacyjnych, zainteresowanych bardziej samą grą i jej skutecznością, niż tym jakie jest makroekonomiczne podłoże walut, które składają się na instrumenty finansowe. Na rynku takim jak Forex decyzje podejmowane są w przeciągu ułamków sekund, a obrotu giełdowego nie kontroluje żadna instytucja pokrewna polskiej KNF. Ma to swoje dobre strony, gdyż każdy rynek odpowiada na potrzeby określonych podmiotów, w tym inwestorów, inaczej nie miałby racji bytu. Większa płynność finansowa skutkuje większymi możliwościami zysku w zamian za ryzyko.

Akcje zawsze w cenie

Według znawców tematu stopień rozwoju rynków kapitałowych świadczy o sile gospodarczej państwa. Giełda klasyfikowana jest jako podstawowa forma tego rynku, stanowi odzwierciedlanie stanu gospodarki, tego co w niej najlepsze. Jest także barometrem nastrojów, które wskazują rozwój sytuacji finansowej i gospodarczej. Rynek kapitałowy daje korzyści obu stronom transakcji handlowej, która dokonuje się na giełdzie. Inwestor kupujący akcję spółki dąży do uzyskania korzyści kapitałowych, co jest o tyle nietypowe, że inwestycja zawsze zawiera element ryzyka. Bierze się ono z tego, że zakupione akcje spółki, które w oczekiwaniu inwestora miały zwyżkować, przynosząc zyski przy ich sprzedaży, mogą nieoczekiwanie zanotować mocne spadki notowań. Zagrożenie łączy się też z perspektywą czasową, jak występuje przy nabywaniu i zbywaniu papierów, ponieważ inwestor może być zmuszony do sprzedaży akcji w niedogodnym momencie, gdy ich kurs cenowy jest niższy niż spodziewany lub niższy od ceny kupna akcji. Można powiedzieć, że wszystko to sprowadza się do dwóch pytań, z których jedno zadaje analiza fundamentalna, czyli jaki walor sprzedać lub kupić, a drugie dotyczy zagadnienia rozpatrywanego przez analizę techniczną, to znaczy kiedy to uczynić. Ponoszone ryzyko może być złagodzone przez jego dywersyfikację.

Potentaci inwestycyjni na giełdzie

Na czele listy największych milionerów świata znajdziemy takich wielkich inwestorów kapitałowych jak Warren Buffet czy George Soros. Największym inwestorem indywidualnym na polskim rynku jest Leszek Czarnecki z majątkiem szacowanym na niespełna 10 mld złotych. Ich kariery działają na wyobraźnię wielu spośród adeptów sztuki inwestowania, marzących o zdobywaniu ogromnych pieniędzy dzięki grze na giełdzie czy Forexie. Jednak zanim osiągnie się ich pułap warto sprawdzić się na mniejszą skalę, inwestując środki rozważnie i odpowiednio do swoich możliwości. Eksperci zdecydowanie odradzają inwestowanie wspomagane dźwignią finansową, jak to się dzieje w przypadku wielu graczy zaangażowanych na rynku Forex. Trzeba oddzielić także to, co uznawane jest za spekulację od prawdziwych inwestycji, które zbudowały fortuny słynnych inwestorów. Inwestor dokonuje wyborów kierując się ukierunkowaną wiedzą o funkcjonowaniu rynków kapitałowych, pogłębioną analizą techniczną i fundamentalną, stosowanych jako uzupełnienie. Spekulacja ma zupełnie inny charakter, jest nastawiona na podejmowanie wielu szybkich decyzji, podejmowanych w trybie nagłym, a jedyną metodą analizy stosowaną dla takich transakcji jest zwykle analiza techniczna. Podejście spekulacyjne tworzy mechanizmy działania rynków walutowych i generuje zyski.

Obligacje w wielu wydaniach

Szeroki wybór papierów i instrumentów finansowych, jaki oferują dzisiejsze rynki może powodować zawrót głowy u niejednego inwestora, nawet jeśli zna on owe rynki od podszewki. Wystarczy przyjrzeć się obligacjom, które są stosunkowo proste i stare jak same rynki finansowe. Pierwsze rozróżnienie ich rodzajów związane jest z typem emitenta, stąd mamy do czynienia z obligacjami skarbowymi, municypalnymi, korporacyjnymi i hipotecznymi. Obligacje mają różne okresy wykupu i zmienne lub stałe oprocentowanie. Inne zestawienie obejmuje obligacje kuponowe i zerokuponowe, a także obligacje sprzedawane z opcjami dodatkowymi, jak wymienne i zamienne. Oprócz tego istnieje podział ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzony rankingiem z odpowiednimi oznaczeniami. Takie bogactwo dostępnych środków może wywołać wątpliwości, które oferta jest najbardziej wartościowa. To z kolei jest względne i zależy od wielu czynników, w tym od naszej strategii inwestycyjnej. Dobrze jest zadbać o zalecaną prze doradców dywersyfikację portfela inwestycyjnego, polegającego na skupowaniu różnego rodzaju papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Jeśli chodzi o obligacje, to inwestycją bezpieczną, gwarantowaną przez rząd, są obligacje Skarbu Państwa, jednak zyski z nich mogą nie wydawać się imponujące.

Metody analizy gry giełdowej

Doświadczeni i wprawieni inwestorzy na rynkach finansowych powinni być obeznani w stosowanych strategiach i metodach analizy rynkowej. Tak też zwykle jest, bo wielu z nich przyznaje, że gra na giełdzie papierów wartościowych czy rynku walutowym jest bardzo wciągająca a w konsekwencji szybko przyswaja się niezbędną wiedzę. Inwestorzy zainteresowani tylko spodziewanymi zyskami najchętniej oddają swoje pieniądze towarzystwom funduszy inwestycyjnych lub zlecają domowi maklerskiemu np. otworzenie rachunku do gry na rynku Forex. Inwestorzy odważniejsi zainteresowani są nie tylko zyskiem, ale sposobem osiągania go, stąd być może wzrastająca popularność samodzielnej gry na Forexie. Wystarczy otworzyć konto na jednym z wielu serwisów transakcyjnych i działać dalej wedle własnego uznania. Nie może więc dziwić rosnące zainteresowanie książkami czy e-bookami, poradnikami i szkoleniami e-learningowymi, które mają pomóc podnieść poziom wiedzy o sposobach inwestowania na rynkach finansowych. Wykształcił się żargon specyficzny dla rynków finansowych i inwestowania. Analiza techniczna i fundamentalna są takim terminami, które zrobiły karierę i z podręczników ekonomii przyjęły się w obiegu typowym dla inwestycji giełdowych. W tym języku wiele jest takich pojęć jak formacja przenikania czy analizy makrootoczenia.

Korzyści z obligacji korporacyjnych

Prywatne przedsiębiorstwo, które ma plany zaistnienia na rynku papierów wartościowych, nie musi decydować się od razu na emisję akcji i wejście na giełdę. Jednym z możliwych rozwiązań jest prawo do akcji, które jest przygotowaniem do debiutu giełdowego i może być dobrą okazją dla inwestorów Takie działania mogą przyjąć formę emisji obligacji z prawem do pierwszeństwa do zakupu akcji lub obligacji zamiennych na akcje. Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) to coraz częściej wybierany przez inwestorów produkt finansowy. Ten rodzaj obligacji to tak jak każda inna obligacja papier dłużny stwierdzający określona ilość pieniędzy pożyczonych przez firmę od osoby fizycznej. Emitowane są w określonych nominałach i zwykle ze stałą stopą oprocentowania, które jest większe w porównaniu z obligacjami Skarbu Państwa. Dodatkową właściwością obligacji korporacyjnych jest opcja call, którą zwykle zawierają, a polegającą na możliwości wykupienia przez emitenta konkretnej ilości obligacji przed zakończeniem okresu wykupu. Tego rodzaju obligacje w ostatnich 2 latach cieszyły się dużą popularnością jako przynoszące zyski. Nie zawsze jednak profity są bezpieczne i pewne, jak pokazują dobitnie przykłady spółek ogłaszających bankructwo. Inwestor, który kupił ich obligacje ma małe szanse na odzyskanie pieniędzy.

Giełda to nie ruletka

Działanie rynków finansowych w różnych stronach świata ma różne oblicze. Jeśli chodzi o wielkość obrotów, to nowojorskie giełdy NASDAQ i NYSE nie mają sobie równych, a w zestawieniu tym liczą się jeszcze giełdy w Londynie, Frankfurcie i Tokio. Jednak polska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest w porównaniu z nimi stosunkowo atrakcyjna i w efekcie przyciąga nie tylko graczy lokalnych, ale również inwestorów zagranicznych. Założona w 1991 r. giełda urosła od tego czasu do największej regionalnej roli w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyciąga inwestorów atrakcyjną stopą zwrotu a spółki akcyjne zachęcone są dobrą organizacją i jasnymi zasadami w ramach GPW. Każda spółka wchodząca na warszawską giełdę musi spełnić surowe kryteria dotyczące wyników finansowych, aktualnej kondycji i prognozowanej przyszłości. Dzięki temu inwestorzy mają pewność, że spółka jest wiarygodna i warto inwestować w jej udziały. Dla spółek sam fakt bycia notowanym na warszawskim parkiecie jest pewną rękojmią ich pozycji rynkowej i źródłem prestiżu. Jednak najważniejsze dla firmy jest to, że emisja akcji pozwala zdobyć kapitał, którego nie są w stanie udzielić banki w postaci kredytu. Profesjonalny inwestor mając otwarty dostęp do wyników finansowych określonych spółek i branż, stosuje metody analizy fundamentalnej.

Czym są obligacje municypalne

Istnieją sposoby inwestowania, które nie tylko przynoszą zysk, ale dają pewien emocjonalny bodziec, który związany jest z samymi operacjami na rynkach finansowych. Ryzyko ponoszone przez inwestora może być dla niego czymś ciekawym i wartym wzięcia na siebie. Takich emocji nie dostarczały zazwyczaj obligacje, szczególnie obligacje Skarbu Państwa. Jednak obligacje mają różne formy, zróżnicowane pod względem typu emitenta, okres wykupu, oprocentowanie czy wartość nominalną. Polskie obligacje oszczędnościowe są dostępne tylko dla indywidualnych właścicieli, nie podlegają obrotowi giełdowemu, będąc najlepszą lokatą na przysłowiową czarną godzinę. Z kolei państwowe obligacje rynkowe czy obligacje korporacyjne i municypalne są przedmiotem obrotu giełdowego, który funkcjonuje w ramach w warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i nosi nazwę Catalyst. Wszystkie transakcje przeznaczone są dla dłużnych instrumentów finansowych z uwzględnieniem również obligacji spółdzielczych, emitowanych przez banki spółdzielcze, czy listów zastawnych. Jest to o tyle wyjątkowy rynek, że nie stawia wielu ograniczeń emitentom akcji. Może być nim tak duże miasto, jak i mały powiat, czy też duża spółka giełdowa czy niewielka spółka akcyjna. Obligatariusze mogą dzięki temu zwiększyć dywersyfikację swojego portfela.