Archive for Lipiec, 2013

Polska Grupa Energetyczna – spółka WIG20

Sektor usług stanowi 16,6% udziałów WIG20 – najbardziej prestiżowego indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ważną rolę na polskim rynku nie tylko gospodarczym, ale też inwestycji i handlu, odgrywa branża energetyczna. Spośród niej najwięcej sukcesów na Giełdzie odnosi Polska Grupa Energetyczna S.A. To największy producent i dostawca energii elektrycznej w Polsce, a ponadto jeden z czołowych w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Firma w sposób bezpieczny i stabilny dostarcza energii dla ponad 5 mln swoich klientów. Idealną receptą na sukces jest umiejętne połączenie własnych zasobów paliwa, produkcji energii i finalnych sieci dystrybucji. Działalność PGE koncentruje się głównie wokół wydobycia węgla brunatnego oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych. W dodatku firma aktywnie działa w zakresie obrotu hurtowego, sprzedaży i dystrybucji własnych produktów. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce 6 listopada 2009 roku. Warto zaznaczyć, iż była to jedna z największych ofert polskiego rynku kapitałowego. Z pewnością była to największa tego typu oferta w całej Europie w roku 2009. Działalności Grupy Kapitałowej PGE przyświeca przede wszystkim zasada zrównoważonego rozwoju. Dzięki stosowaniu się do jej zaleceń PGE stała się jednym z największych inwestorów na polskim rynku finansowym.

KGHM Polska Miedź – spółka WIG20

Sektor przemysłu to 31,95% wszystkich akcji i inwestycji wchodzących w skład prestiżowego indeksu WIG20. Z tego 10,01% udziałów stanowi KGHM, która jest największą polską spółką na rynku surowcowym. To producent miedzi i srebra, który liczy się na świecie. Dysponuje własnymi złożami i zintegrowanym ciągiem technologicznym. Miedź elektrolityczna produkcji KGHM została sklasyfikowana przez Londyńską Giełdę Metali jako Grade A, co dowodzi bardzo wysokiej jakości surowca. Srebro w postaci gąsek posiada dwa liczące się certyfikaty Dobra Dostawa. Ponadto posiada ono także certyfikat jakości wprost z Nowojorskiej Giełdy Handlowej NYMEX. KGHM zajmuje się także produkcją innych surowców, a w szczególności złota, ołowiu, kwasu siarkowego i soli kamiennej. Spółka jest jednym z największych polskich eksporterów i największym pracodawcą na Dolnym Śląsku. Dzięki firmie intratne i stałe zatrudnienie znalazły rzesze ludzi. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. liczy ponad 40 spółek prawa handlowego, które działają w różnych obszarach produkcyjno-usługowych. Jej niebywałym atutem jest dbałość o naturalne środowisko. KGHM to Lider Polskiej Ekologii i Firma Przyjazna Środowisku. Ponadto posiada jeszcze Ekolaur Polskiej Izby Ekologii. KGHM należycie dba o swoich pracowników, dzięki czemu otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

PKN Orlen – spółka WIG20

Sektor przemysłu to 31,95% wszystkich akcji i inwestycji wchodzących w skład prestiżowego indeksu WIG20. W jego skład zalicza się dobrze rozwinięta w Polsce, jak i w wielu innych krajach Europy, sieć stacji paliwowych i spółek naftowych. Spośród nich największe udziały (8,35%) posiada PKN Orlen. To jedna z największych korporacji naftowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt spółek prawa handlowego. Główna działalność koncernu polega na przeróbce ropy naftowej na benzynę, olej napędowy, olej opałowy i paliwo lotnicze. Ponadto spółka zajmuje się również produkcją wielu produktów petrochemicznych i tworzyw sztucznych. Grupa Kapitałowa ORLEN posiada 7 rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku to jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w całej Europie. Sprzedaż paliw PKN Orlen jest prowadzona w Polsce na stacjach Orlen i Bliska. Z kolei w Czechach Grupę reprezentują Benzina i Benzina Plus, a w Niemczech – Star. Na Litwie z kolei bardzo aktywnie udzielają się stacje Ventus i Orlen Lietuva. PKN Orlen S.A. ma bardzo istotną pozycję na rynku sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej w Polsce. Segment petrochemiczny Grupy Kapitałowej ORLEN tworzą głównie Zakład Produkcyjny w Płocku oraz instalacje grupy oraz Basell ORLEN Polyolefins i czeski Chemopetrol.

Globe Trade Centre – spółka WIG20

GTC jest spółką, która posiada udziały w indeksie WIG20. Sektor finansów obejmuje 51,45% całego indeksu, z czego działalność deweloperska nie wzbudza szczególne zainteresowania inwestorów i udziałowców giełdowych. Monopolistą w tej gałęzi jest Globe Trade Centre S.A. Ta spółka to jeden z czołowych deweloperów w krajach tzw. Nowej Europy. Początek działalności firmy miał miejsce w 1994 roku w Warszawie. Później spółka podjęła ekspansję i rozwinęła swoją działalność także na inne państwa. Obecnie działa bardzo aktywnie w 10 krajach: Polsce, Czechach, Rumunii, Serbii, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Słowacji oraz na Ukrainie i Węgrzech. Jej inwestycje są realizowane w 3 kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych i mieszkaniowym. Dziełem firmy była budowa nieruchomości o łącznej powierzchni 800 000 m² netto. Ponadto jest właścicielem obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 523 000 m². Spółka posiada także wiele nowych inwestycji, które pozwolą na wybudowanie nowych powierzchni. Łącznie aktywa spółki przekraczają 2,7 mld euro. Akcje spółki są nie tylko jednym z bohaterów indeksu WIG20 na warszawskiej Giełdzie. Wchodzą one w skład międzynarodowych indeksów MSCI, Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index i GPR250 (250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości).

Powszechny Zakład Ubezpieczeń – spółka WIG20

PZU jest spółką, która posiada udziały w indeksie WIG20. Sektor finansów obejmuje 51,45% całego indeksu, z czego ubezpieczenia mają tylko jednego, monopolistycznego reprezentanta. Jednak PZU obejmuje 14,03% udziałów w notowaniach prowadzonych przez WIG20. To jedna ze starszych firm na polskim rynku – jej początki sięgają już lat dwudziestych XX wieku, czyli czasów II RP. W grudniu 1991 roku jednostka przeszła restrukturyzację – z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń powstał Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Miało to oczywiście związek ze zmianą formy własności spółek i struktury rynku po wprowadzeniu ustroju demokratycznego. PZU to jednostka dominująca wobec wielu innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. Trzy podstawowe segmenty działalności ubezpieczeniowej PZU to: ubezpieczenia majątkowe i osobowe (PZU), ubezpieczenia na życie (PZU Życie) i otwarty fundusz emerytalny (OFE PZU). Ponadto do jego usług należą również: tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie aktywami. Aktywność PZU koncentruje się głównie w Polsce, chociaż źródłem 2% udziałów całej grupy są spółki na Litwie i Ukrainie. Spółka posiada największą sieć placówek sprzedażowo-obsługowych spośród wszystkich polskich ubezpieczycieli. Z jej usług korzysta 16 mln klientów. PZU to z pewnością jedna z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych marek w naszym kraju.

Powszechna Kasa Oszczędności – spółka WIG20

PKO Bank Polski jest spółką, która posiada udziały w indeksie WIG20. Sektor finansów obejmuje 51,45% całego indeksu, z czego ważną rolę odgrywają banki. Udziały PKO to 16,06%. Jest to największy bank komercyjny w Polsce i w dodatku jeden z najstarszych. Od wielu lat to niekwestionowany lider na rynku bankowości detalicznej. Posiada ogromną sieć sprzedaży, nowoczesne usługi elektroniczne oraz ogromne sukcesy na polu działalności biznesowej i finansowej. PKO to bardzo ważny i cenny partner dla klientów biznesowych i inwestorów. Prowadzi 25% wszystkich rachunków dla przedsiębiorstw małych i średnich. Ponadto posiada ponad jedną piąta udziałów w całym rynku usług dla gmin, powiatów i województw. Na rynku emisji obligacji komunalnych zajmuje pierwszą lokatę. W ofercie PKO BP można znaleźć kompleksowe produkty i usługi finansowe, w tym również specjalistyczne (fundusze emerytalne, leasingi, jednostki funduszy inwestycyjnych). Bank przez wiele lat za swoją działalność otrzymał wiele prestiżowych nagród. Są to między innymi Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu BBC i tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Za inwestowaniem w PKO przemawia także długoletnia tradycja – ten bank istniał już za czasów II RP. Spółka powstała w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spółki z indeksu WIG20

Jak wygląda struktura spółek wchodzących w skład WIG20? Obecnie obejmuje on 20 różnych przedsiębiorstw z przeróżnych sektorów usług i działalności. 51,45% WIG20 to spółki powiązane z finansami. Silną pozycję mają banki. Spośród nich można wyróżnić: BRE Bank (2,89% udziału), PKO BP (16,06%), Citi Handlowy (1,71%), Bank Zachodni WBK (4,65%) i Bank PEKAO (11,02%). Branżę ubezpieczeniową reprezentuje jedynie PZU (14,03%). W przypadku deweloperów monopolistą w WIG20 jest Globe Trade Centre (1,09%). Przemysł obejmuje 31,95% udziałów całej struktury indeksu WIG20. Pluralizm panuje w przypadku rynku paliwowego. W WIG20 znalazły się spółki: PGNiG (5,98%), Grupa Kapitałowa Orlen (8,35%) i Grupa LOTOS (1,33%). Dobrze reprezentowany jest także przemysł surowcowy. Dbają o to spółki: Bogdanka (2,1%), Grupa JSW (1,45%) i KGHM Polska Miedź (10,01%). Przemysł spożywczy znalazł w WIG20 przedstawiciela – KERNEL (1,42% udziału). Podobnie przemysł chemiczny, w którego ramach jest spółka Synthos (1,33%). 16,6% indeksu WIG20 to sektor usług. W nim wyróżnia się energetyka, którą reprezentują: TAURONPE (2,62%) i Polska Grupa Energetyczna (6,45%). Telekomunikacja Polska S.A. – najstarsza firma na rynku telekomunikacji – także należy do WIG20 (2,94%). W gałęzi handlu detalicznego znalazł się EUROCASH (2,72%). Asseco Poland (1,88%) to firma informatyczna.

Indeksy sektorowe na Giełdzie

W notowaniu z dnia 5 lipca 2013 roku spośród indeksów sektorowych najbardziej poszczęściło się WIG-SPOZYWC. Jego obroty dotyczyły 25 spółek. Kurs otwarcia wyniósł 3 158,91 zł. Wartość obrotu skumulowanego to 3 315 280 zł. W stosunku do poprzedniego notowania nastąpił wzrost wartości indeksu o 0,99%. Dobrą pozycję zajmuje również WIG-MEDIA. Obroty indeksu objęły 13 spółek. Kurs otwarcia wyniósł 3 047,20 zł. Wartość obrotu skumulowanego wynosi 12 222 440 zł. W tym przypadku również nastąpił wzrost – o 0,29%. Wzrost o 0,40% odnotował także WIG-TELKOM. Kurs jego otwarcia wyniósł 812,97. Wartość obrotu skumulowanego to 18 518 790 zł. Dość dobra sytuacja miała miejsce także w przypadku indeksu WIG-CHEMIA. Wprawdzie zanotował on spadek wartości o 0,44%. Kurs otwarcia wyniósł 11 405,23. Wartość obrotu skumulowanego wynosi 11 476 070 zł. Trochę gorzej jest już w przypadku WIG-ENERG. Wartość indeksu spadła o 0,78%. Kurs otwarcia wyniósł 3 230,63. Wartość obrotu skumulowanego 65 747 580 zł. Notowania indeksu dotyczyły jedynie 8 spółek. WIG-BANKI również nie ma szczęścia. Jego notowania spadły aż o 1,02%. WIG-BANKI objął 14 spółek. Kurs otwarcia wyniósł 6 501,27, a wartość obrotu skumulowanego to 230 007 580 zł. W przypadku pozostałych indeksów: WIG-BUDOW, WIG-DEWEL, WIG-INFO, WIG-PALIWA, WIG-SUROWC notowania widocznie poszły w dół.